Bahagian bertanda * wajib diisi
(jika ada)
* Kosongkan ruangan ini sekiranya promosi tiada had waktu dan perlu dipaparkan sentiasa
* Hanya pautan berformat .pdf, .jpeg, .jpg dan .png sahaja yang dibenarkan. Contoh pautan yang boleh disertakan : flyers, brochure, pamplets dll
(jika ada)