TERMA DAN SYARAT RAKAN DAGANG Rakan KPDNHEP

  1. Syarikat mestilah sah berdaftar dan tidak menjalankan aktiviti perniagaan yang menyalahi undang-undang.
  2. Menunjukan Pelekat (Sticker) Rakan KPDNHEP di premis dan juga cawangan - cawangan syarikat. LOGO kad Rakan KPDNHEP boleh dimuatnaik di portal Rakan KPDNHEP.
  3. Jenis perniagaan yang dijalankan mestilah bebas daripada unsur judi, beralkohol.
  4. Menjalankan perniagaan halal.
  5. Bersetuju memberi insentif menerusi pemberian diskaun kepada Pemegang KAD Rakan KPDNHEP.
  6. Sekiranya syarikat anda melanggar mana - mana syarat yang telah ditetapkan, pihak kami akan serta - merta mengeluarkan syarikat anda dari senarai rakan dagang kami di portal Rakan KPDNHEP. Syarikat anda juga diminta untuk tidak menunjukkan PELEKAT Rakan KPDNHEP dimana - mana premis dan cawangan syarikat lagi. 

Bahagian bertanda * wajib diisi

*Logo mestilah dalam format .png, .jpg atau .jpeg sahaja dan saiz mestilah tidak melebihi 2MB
Lain-lain (Sila nyatakan)
  Set Semula

Hak Cipta KPDNHEP © 2020.
Sesuai dipaparkan menggunakan Mozilla Firefox 44.0 atau Google Chrome 47.0 pada resolusi 1027x768.