TERMA DAN SYARAT RAKAN DAGANG FOK

  1. Syarikat mestilah sah berdaftar dan tidak menjalankan aktiviti perniagaan yang menyalahi undang-undang.
  2. Menunjukan Pelekat (Sticker) FOK di premis dan juga cawangan - cawangan syarikat. LOGO kad Friends of KPDNHEP boleh dimuatnaik di portal Friends of KPDNHEP.
  3. Jenis perniagaan yang dijalankan mestilah bebas daripada unsur judi, beralkohol.
  4. Menjalankan perniagaan halal.
  5. Bersetuju memberi insentif menerusi pemberian diskaun kepada Pemegang KAD FOK.
  6. Sekiranya syarikat anda melanggar mana - mana syarat yang telah ditetapkan, pihak kami akan serta - merta mengeluarkan syarikat anda dari senarai rakan dagang kami di portal FOK. Syarikat anda juga diminta untuk tidak menunjukkan PELEKAT FOK dimana - mana premis dan cawangan syarikat lagi. 

Bahagian bertanda * wajib diisi

*Logo mestilah dalam format .png, .jpg atau .jpeg sahaja dan saiz mestilah tidak melebihi 2MB
Lain-lain (Sila nyatakan)
  Set Semula