Syarat Penyertaan Ahli Rakan KPDNHEP
 
  1. Keahlian Rakan KPDNHEP adalah terbuka kepada semua warga Malaysia yang berminat untuk berkhidmat secara sukarela dan komited untuk membantu memantau harga barangan dan perkhidmatan. Had umur menjadi ahli adalah pada umur 18 tahun ke atas.

Terma dan Syarat Keahlian Rakan KPDNHEP
 
  1. Rakan KPDNHEP adalah merupakan satu keahlian sukarela dan diwujudkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna (KPDNHEP) untuk membantu Kerajaan dalam memantau harga barangan (penandaan harga) dan perkhidmatan, menjadi pemangkin kehidupan lestari, menjadi jurucakap kepada program-program kepenggunaan Kementerian dan menyampaikan maklumat kepenggunaan kepada masyarakat umum.
  2. Keahlian Rakan KPDNHEP adalah terbuka kepada rakyat Malaysia dengan had umur untuk menjadi ahli adalah pada umur 18 tahun ke atas.
  3. Seseorang yang menjadi ahli Rakan KPDNHEP TIDAK mempunyai kuasa bagi menguatkuasakan undang-undang KPDNHEP.
  4. KPDNHEP tidak akan menyediakan ganjaran atau balasan berbentuk wang tunai atau bayaran kepada ahli-ahli Rakan KPDNHEP yang menyertai program / aktiviti / tugas yang dianjurkan melainkan kebenaran awal secara bertulis telah dikemukakan oleh KPDNHEP / pihak penganjur kepada ahli-ahli Rakan KPDNHEP.
  5. Penyalahgunaan nama Rakan KPDNHEP untuk kepentingan peribadi / persatuan tidak dibenarkan sama sekali.
  6. KPDNHEP berhak menamatkan keahlian Rakan KPDNHEP pada bila-bila masa tanpa perlu memberi apa-apa sebab.

Hak Cipta KPDNHEP © 2020.
Sesuai dipaparkan menggunakan Mozilla Firefox 44.0 atau Google Chrome 47.0 pada resolusi 1027x768.